HD.com.do

paul jacobs

4 3706

La Consumer Electronics Association (CEA) anunció que el Dr. Paul E. Jacobs, CEO...